AfBV’s svar på SKKs förslag på organisationsförändring

Styrelsen tog på senaste styrelsemötet beslut om att vi som rasföreningen kommer att svara på SKK’s enkät om organisationsförändring, och att vi i detta svar kommer att ställa oss bakom SBK’s förbundsstyrelses svar.