Delta i vår hälsoundersökning!

Vi har utformat en hälsoenkät med olika frågor som kommer att hjälpa oss att kartlägga hälsotillståndet hos våra hundar. Undersökningen innehåller frågor om både sjukdomar och mentala egenskaper. Det tar ca 10 – 15 minuter att fylla i enkäten.

Enkäten hittar du här.

Undersökningen är helt anonym, och vi vill så klart att så många som möjligt vill delta. Även om din hund inte längre är vid liv, eller om du tänker att din hund inte har några sjukdomar så vill vi gärna att du svarar på enkäten, all information är viktig för oss.
Om du har eller har haft flera Belgare vill vi att du svarar på undersökningen en gång för varje individ. Främst är det hundar födda 2005 eller senare som vi är intresserade av, men du får förstås gärna fylla i den för hundar födda tidigare om du vill.

Om du känner andra Belgarägare får du jättegärna informera dom om undersökningen, och att de ska gå in på hemsidan och delta i denna. Sprid gärna informationen på facebook om du har Belgarägare som vänner där. Är du uppfödare skulle vi vara väldigt glada om du kan sprida detta bland dina valpköpare.

Resultatet av undersökningen kommer vi sammanställa och presentera på vår hemsida.

Stort tack på förhand!
Styrelsen

SKK Information till dig som är uppfödare

Information från SKK med bland annat: Ett reviderat besiktningsintyg för valpar är nu färdigt att tas i bruk. Besiktningen omfattar en djurägardel med frågor om tidigare sjukdomshistoria, en veterinärdel med en klinisk undersökning och medföljande anvisningar till veterinären. I intyget läggs mer vikt vid osunda överdrifter i utseendet än tidigare. Det är avsett att användas för samtliga SKK-registrerade valpar upp till 6 månaders ålder och ersätter det gamla intyget.

Klicka på länken nedan för att komma till informationsbrevet.

Information från SKK