Protokoll

Sidan för protokoll 2017 uppdaterade med nya protokoll.
Du finner sidan under AfBVs organisation, styrelse, protokoll och protokoll 2017.

Rasmästerskap i Sök och Spår, 20-21 maj

AfBV och Linköpings Brukshundklubb önskar alla Belgare välkomna till SBM i Sök och Spår den 20:e och 21:e maj!
Sista anmälningsdag är 28:de april.

Vi hoppas på många deltagande belgare och självklart även mycket belgarintresserad publik!
Glöm inte att ange att du tävlar för AfBV när du har anmält till tävlingen, detta ska göras i SBK tävling, då har du förtur vid eventuell lottning.
(Självklart måste du vara medlem i AfBV och tävla med en Belgisk vallhund för att få förtur.)

Hjärtligt välkommen!
AfBV och Linköpings brukshundklubb

Förslag på organisationsförändring från SKK

SKK har kommit med ett förslag på organisationsförändring som får stora konsekvenser i alla delar i SKK’s organisation.

SKK efterfrågar nu åsikter från både enskilda medlemmar och klubbar i SKK-organisationen såsom länsklubbar, distrikt, lokalklubbar och rasklubbar. Det finns en enkät att besvara, och sista svarsdatum är 31 mars.

SBK’s förbundsstyrelse har meddelat att dom inte stödjer SKK’s förslag då denna organisationsförändring får genomgripande konsekvenser för SBK:s organisation inkl. lokal-, distrikt-, och rasklubbar. Man tycker vidare att konsekvenserna för vissa delar av förslaget inte är tillräckligt genomlyst.

På SBK’s hemsida hittar du information om SBK’s ställningstagande, samt länkar till SKK’s organisationsutredning och länkar till enkäterna som SKK vill ha besvarade (det är olika enkäter om du svarar som enskild medlem eller som en del i organisationen).

Då detta förslag till organisationsförändring kommer att påverka dig som enskild medlem bör du läsa igenom detta och ta ställning till om du tycker förslaget är bra eller dåligt genom att besvara enkäten. Utredningen är väldigt omfattande.

Länk till SBK’s websida med information om denna: Länk till SBK

Ny mail till register/Belgarwebb

Registret har varit och är en viktig del inom AfBV. I detta kan Du hitta alla Belgare som någonsin funnits i Sverige.
Dit rapporterades de meriter och eventuella defekter de olika hundarna har vilket gör detta material ovärderligt ur avelssynpunkt.
Detta material kommer nu successivt att föras över i SBK:s Lathunden SQL, som ägs av AfBV.
Lathunden är ett komplett register över alla Hundar – Kullar – Uppfödare – Tävling & Prov – Exteriör – Championhundar – Veterinärdata i Sverige.
Det som dock saknas i Lathunden är de eventuella defekter våra Belgare har, som inte registreras  i det veterinära sjukdomsregistret.

 

Därför är det ytterst viktigt att fortsätta att skicka in om eventuella defekter på våra Belgare för att kunna följa upp och utvärdera dessa i Lathunden.

lathundenoregister@afbv.se