Föreläsare på årsmötet

Du kommer väl på AfBVs årsmöte lördagen den 10 mars? Innan årsmötet, som börjar kl 12.00, kommer vi att ha en föreläsning.
Föreläsare är Marie Fahlberg som är diplomerad hundmassör och certifierad fysioterapeut, föreläsningen kommer att handla om Fysisk hållbarhet och den börjar kl 10.00.
Välkomna!

Uppfödarlistan ska uppdateras!

Är du uppfödare och vill stå med på uppfödarlistan på hemsidan? Maila i så fall nedan information till lathundenoregister@afbv.se

Informationen som vi behöver är:
Namn på kenneln
Vilka varianter du föder upp
Namn och adress till minst en delägare i kenneln
Telefonnr (hem och/eller mobil)
E-postadress
Hemsida
Facebooksida (om den är öppen för alla)
Vilket landskap du verkar i
Om du har genomgått uppfödarutbildning

Vi kommer att göra om sidan över uppfödare och därmed rensa bort all information, så även du som idag står med på sidan behöver maila tillbaka ovan info för att stå kvar på listan. Det är gratis att stå med på listan.

Observera: För att stå på uppfödarlistan krävs det numera att minst en av delägarna i kenneln är medlem i AfBV, så om ni är fler delägare i kenneln och inte alla är medlemmar i AfBV, så ange namn och adress till den som är medlem.

Hälsoenkäten

Vi skulle vilja tacka alla som har deltagit i vår hälsoundersökning avseende Belgiska vallhundar!

Sista datum att svara är 28 februari, därefter kommer en sammanställning göras av alla svar. Sammanställningen kommer att presenteras här på hemsidan, så att du som är intresserad kan ta del av denna.

Du som inte ännu svarat, men kan tänka dig att göra det, hittar enkäten här på hemsidan.

Ännu en gång, stort tack för din medverkan!

Mvh
Styrelsen

Nyheter för uppfödare!

På senaste styrelsemötet beslutades tre saker som rör alla uppfödare.
Det är från och med i år gratis att ha information om sin kennel på hemsidan under sidan ”Uppfödare”. Sidan kommer dessutom att göras om så snart som möjligt, och alla uppfödare kommer då behöva skicka in sin information på nytt eftersom vi inte vet vilken information som är inaktuell. Mer information om när detta kommer att ske kommer senare. Alla som i år har betalat in avgiften för att få stå på hemsidan kommer att få denna återbetalad.

Endast uppfödare där minst en kennelägare är medlem i AfBV kommer framöver att få stå med på Uppfödarsidan samt på sidan för Valphänvisning. (Omplaceringssidan kommer dock fortsatt vara öppen för alla.)

Och den stora nyheten är att uppfödare med valpkullar som är födda från och med 1 januari 2018 har möjligheten att erbjuda sina valpköpare, som inte redan är medlemmar i AfBV, fritt medlemskap i ett år. Förbundsavgiften till SBK måste dock betalas av valpköparen. Detta införs under en försöksperiod, och gäller till och med 31 december 2018. Mer information om hur man som uppfödare går tillväga kommer senare. Detta gäller enbart uppfödare där minst en kennelägare är medlem i AfBV.

FMBB 2018

Nu ligger listan på sidan över de ekipage som får åka till FMBB 2018 för att representera AfBV och Sverige.

AfBV:s nya regler för ansökan/deltagande på FMBB från 2019 ligger nu på under provkommittén/IPO och FMBB sidan.