Ny styrelse vald på årsmötet 10/3

På årsmötet igår valdes nya representanter in i styrelsen, och styrelsen består därmed av följande personer:
Ordförande: Lotta Olavi (nyval, satt som suppleant 2017)
Vice ordförande: Anneli Henriksson (nyval, satt som ledamot 2017)
Sekreterare: Helen Engwall (nyval)
Kassör: Heléne Norin (1 år kvar)
Ledamöter:
Ann Magnusson (1 år kvar)
Magnus Wiklund (1 år kvar)
Anders Ögren (nyval)
Suppleanter:
Vivica Silvergren (nyval)
Marie Aspfors (nyval)
Andreas Romlin (nyval)

Därmed lämnar Henrik, Linnéa, Eva, Anita och Joakim styrelsen för denna gång, stort tack för er insats under åren som gått!

Tack Sundsvalls BHK för att vi fick vara i er fina stuga, vi tackar också Marie Fahlberg för en mycket intressant föreläsning innan årsmötet!

Första utkastet till reviderad RAS

Styrelsen har sedan november arbetat med att få klart ett första utkast av RAS (rasspecifik avelsstrategi för belgiska vallhundar), och här kommer nu första utkastet.
Alla medlemmar har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på innehållet, synpunkter skickas till lathundenoregister@afbv.se, vi kommer att återkomma med information angående sista datum för synpunkter.
Observera att dokumentet kan komma att uppdateras under tiden.
Öppna dokumentet

Föreläsare på årsmötet

Du kommer väl på AfBVs årsmöte lördagen den 10 mars? Innan årsmötet, som börjar kl 12.00, kommer vi att ha en föreläsning.
Föreläsare är Marie Fahlberg som är diplomerad hundmassör och certifierad fysioterapeut, föreläsningen kommer att handla om Fysisk hållbarhet och den börjar kl 10.00.
Välkomna!

Uppfödarlistan ska uppdateras!

Är du uppfödare och vill stå med på uppfödarlistan på hemsidan? Maila i så fall nedan information till lathundenoregister@afbv.se

Informationen som vi behöver är:
Namn på kenneln
Vilka varianter du föder upp
Namn och adress till minst en delägare i kenneln
Telefonnr (hem och/eller mobil)
E-postadress
Hemsida
Facebooksida (om den är öppen för alla)
Vilket landskap du verkar i
Om du har genomgått uppfödarutbildning

Vi kommer att göra om sidan över uppfödare och därmed rensa bort all information, så även du som idag står med på sidan behöver maila tillbaka ovan info för att stå kvar på listan. Det är gratis att stå med på listan.

Observera: För att stå på uppfödarlistan krävs det numera att minst en av delägarna i kenneln är medlem i AfBV, så om ni är fler delägare i kenneln och inte alla är medlemmar i AfBV, så ange namn och adress till den som är medlem.

Hälsoenkäten

Vi skulle vilja tacka alla som har deltagit i vår hälsoundersökning avseende Belgiska vallhundar!

Sista datum att svara är 28 februari, därefter kommer en sammanställning göras av alla svar. Sammanställningen kommer att presenteras här på hemsidan, så att du som är intresserad kan ta del av denna.

Du som inte ännu svarat, men kan tänka dig att göra det, hittar enkäten här på hemsidan.

Ännu en gång, stort tack för din medverkan!

Mvh
Styrelsen