FMBB 2018

Nu ligger listan på sidan över de ekipage som får åka till FMBB 2018 för att representera AfBV och Sverige.

AfBV:s nya regler för ansökan/deltagande på FMBB från 2019 ligger nu på under provkommittén/IPO och FMBB sidan.