Första utkastet till reviderad RAS

Styrelsen har sedan november arbetat med att få klart ett första utkast av RAS (rasspecifik avelsstrategi för belgiska vallhundar), och här kommer nu första utkastet.
Alla medlemmar har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på innehållet, synpunkter skickas till lathundenoregister@afbv.se, vi kommer att återkomma med information angående sista datum för synpunkter.
Observera att dokumentet kan komma att uppdateras under tiden.
Öppna dokumentet