Hälsoundersökning

Posted on by

1. Allmänna frågor

1.1 Vilket år är/var din hund född? *
1.2 Vilket kön har/hade din hund?*
1.3 Vilken variant?*
1.4 Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? *
1.5 Är hunden avliden?

2. Hunden lever inte längre

2.1 Hur gammal blev hunden?
2.2 Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?
2.2.1 Vilken sjukdom eller hur yttrade sig temperamentsproblemet?

3. Kastrering/Sterilisering

3.1 Har du vid något tillfälle blivit rådd av veterinär att kastrera/sterilisera din hund?
3.1.1 Om ja, varför?
3.2 Är hunden steriliserad eller kastrerad?
3.2.1 Vid vilken ålder kastrerades/steriliserades hunden?
3.2.2 Vad var orsaken till ingreppet?
3.2.3 Beskriv gärna utförligare anledningen till kastreringen/steriliseringen, tex vilken medicinsk orsak

4. Särskilda frågor för hanar

4.1 Testiklar (om din hund är kastrerad, välj det alternativ som gällde vid kastringstillfället)
4.2 Testiklar vid 8 veckor
4.3 Har din hund parat någon tik (i syfte att avla, inte ev tjuvparning)?
4.3.1 Hur många kullar?
4.3.2 Valpning - Har det förekommit baksporrar på valparna?
4.3.3 Har parad tik någon gång gått tom?
4.3.4 Om ja, vet du orsaken/erna?
4.4 Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?
4.4.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes besvären?

5. Särskilda frågor för tikar

5.1 Blir din tik skendräktig?
5.1.1 Om ja på frågan ovan, hur yttrar det sig och påverkar det er vardag eller vid träning?
5.2 Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
5.2.1 Om ja, vid vilken ålder?
5.2.2 Hur behandlades livmoderinflammationen? (Flera alternativ kan väljas)
5.3 Har din tik någon gång parats (i syfte att avla, inte ev tjuvparning)?
5.3.1 Hur många kullar har tiken haft?
5.3.2 Har tiken vid någon valpning fått göra kejsarsnitt?
5.3.2.1 Om ja vilken/vilka orsaker och hur många valpar hade tiken?
5.3.3 Har det förekommit andra problem vid valpning? Om ja, vilka problem och hur många valpar hade tiken? (Tex värksvaghet)
5.3.4 Har tiken fått dödfödda valpar eller valpar som avlidit inom 8 veckor? (flera alternativ kan väljas)
5.3.4.1 Om ja, vilken eller vilka var dödsorsakerna (t.ex. Missbildningar, Ataxi)?
5.3.5 Har tiken någon gång gått tom efter parning?
5.3.5.1 Om ja, vet du orsaken?
5.3.5.2 Om ja var tiken herpesvaccinerad vid tillfället?
5.3.6 Valpning - Har det förekommit baksporrar på valparna?

6. Hudproblem/Klåda/Allergi

6.1 Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda?
6.1.1 Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
6.1.2 Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär
6.1.3 Vilken diagnos ställdes? (Tex Allergi)
6.2 Om din hund har allergi, vilken typ av allergi? (Flera alternativ kan väljas)
6.2.1 Om allergi, ange gärna utförligare information om allergin

7. Öron

7.1 Har hunden någon gång haft problem med öronen
7.1.1 Om ja, hur ofta?
7.1.2 Har en utredning gjorts av veterinär?
7.1.3 Vilken diagnos ställdes?

8. Ögon

8.1 Har hunden någon gång haft problem med ögonen?
8.1.1 Om ja, hur ofta?
8.1.2 Hur yttrar sig problemen?
8.1.3 Har en utredning gjorts av veterinär?
8.1.4 Vilken diagnos ställdes? (tex Pannus)
8.2 Är hunden ögonlyst hos veterinär?
8.2.1 Om ja, ange ögonlysningsresultatet här (ange även om hunden är ögonlyst flera gånger med olika resultat)

9. Mag- och tarmproblem

9.1 Har hunden någon gång fått diagnosen cancer i mage/tarm?
9.1.1 Om ja, vid vilken ålder och vilken diagnos ställdes?
9.2 Har hunden haft andra långvariga eller upprepade problem med mage och/eller tarm
9.2.1 Om ja, vilken/vilka symtom/er har hunden haft? (Flera alternativ kan väljas)
9.2.2 Hur uppstår symptomen? (Flera alternativ kan väljas)
9.2.3 Har en utredning gjorts av veterinär?
9.2.3.1 Om ja, vilken diagnos ställdes?

10. Hjärtproblem

10.1 Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?
10.1.1 Om ja, vid vilken ålder och vilken diagnos ställdes?

11. Krampanfall, epilepsi

11.1 Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär?
11.1.1 Om ja, hur ofta skedde/sker detta?
11.1.2 Vid vilken ålder började anfallen?
11.1.3 Har hunden fått diagnosen bekräftat hos veterinär?
11.1.3.1 Om ja, ange om möjligt diagnosen
11.1.3.2 Medicineras hunden för detta idag?
11.1.3.3 Om ja, har medicineringen önskad effekt?

12. Tumörer

12.1 Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer?
12.1.1 Om ja, vilken typ av tumör? (flera alternativ kan anges)
12.1.2 Var tumören elakartad eller godartad?
12.1.3 Vid vilken ålder fick den diagnosen och ev mer information?

13. Skelett och leder

13.1 Oavsett resultat från eventuell röntgen, har hunden någon gång haft besvär från höfterna?
13.1.1 Om ja, vid vilket ålder kom besvären
13.2 Höftledsdysplasi (HD) - Har hundens höfter röntgats och blivit avlästa av SKK?n
13.2.1 Om din hunds höfter inte är röntgade vad är anledningen till det? (tex Har inte haft tid, För dyrt, Visste inte att man borde det, Tycker det är onödigt)
13.2.2 Om ja, vad blev resultatet?
13.2.3 Visade röntgen på några andra problem? (Står på röntgenprotokollet från SKK)
13.3 Oavsett resultat från eventuell röntgen, har hunden någon gång haft besvär från armbågarna?
13.3.1 Om ja, vid vilket ålder kom besvären
13.4 Armbågledsdysplasi (ED) - Har hundens armbågar röntgats och blivit avlästa av SKK?
13.4.1 Om din hunds armbågar inte är röntgade vad är anledningen till det? (tex Har inte haft tid, För dyrt, Visste inte att man borde det, Tycker det är onödigt)
13.4.2 Om ja, vad blev resultatet?
13.5 Osteokondros (lösa benbitar) - Har hunden eller har haft osteokondros?
13.5.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes detta och var fanns benbitarna?
13.5.2 Om ja, är hunden opererad för osteokondros?
13.6 Ryggproblem - Har hunden eller har haft ryggproblem?
13.6.1 Om ja, har hunden fått diagnosen fastställd hos veterinär?
13.6.2 Om ja, vad är symptomen och den eventuella diagnosen?
13.6.3 Om ja, vid vilken ålder började problemen?
13.7 Har din hund haft något annat problem med skelett eller leder?
13.7.1 Om ja, har diagnos fastställts av veterinär?
13.7.2 Om ja, ange om möjligt diagnosen (eller symptomen)
13.7.3 Om ja, vid vilken ålder fick hunden problem?

14. Tassar och klor

14.1 Har din hund haft problem med sina tassar och klor?
14.1.1 Om ja, vilket/vilka problem
14.2 Har eller har din hund haft sporrar bak?
14.2.1 Om ja, har din hund haft problem med dessa?
14.2.2 Om ja vilket/vilka problem

15. Njurar och lever

15.1 Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom?
15.1.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes besvären?
15.1.2 Om ja, ange om möjligt vilken diagnos

16. Diabetes och hormonella sjukdomar

16.1 Diabetes - Har hunden fått diagnosen diabetes?
16.1.1 Om ja, hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
16.2 Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken) - Har hunden fått diagnosen Addison?
16.2.1 Om ja, hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
16.3 Sköldkörteln - Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning?
16.3.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
16.4 Cushings - Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom?
16.4.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
16.5 Annat - Har hunden någon annan hormonellrubbning? Ange i så fall vilken här nedan.

17. Blödningsrubbningar

17.1 Har din hund någon diagnostiserad blödningssjukdom?
17.1.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen

18. Tänder

18.1 Vilken typ av bett har din hund?
18.2 Om din hund inte har komplett antal tänder (42 st) ange hur många som saknas och om du vet vilka tänder som saknas
18.3 Har din hund problem med tänderna, vilka och vid vilken ålder uppkom eller upptäcktes problemen?

19. Annan sjukdom

19.1 Om hunden haft andra sjukdomar som du tror kan vara av intresse för undersökningen, ange vilka. Ange gärna också hundens ålder när sjukdomen upptäcktes och vilken behandling som ev har gjorts.

20. Beteende och temperament

20.1 Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig vad gäller beteende och temperament när du skaffade en hund av denna hundras?
20.1.1 Om nej, varför?
20.2 Förekommer det att din hund...
20.2.1 Gör utfall eller är aggressiv mot andra hundar ?
20.2.2 Gör utfall eller är aggressiv mot främmande människor?
20.2.3 Har svårt att vara ensam hemma?
20.2.4 Har separationsångest, har svårt att lämna dig?
20.2.5 Är stressad i sin vardagsmiljö? (tex hemma, på de dagliga promenaderna etc)
20.2.6 Är stressad i ovana miljöer?
20.3 Hur är din hund...
20.3.1 Med främmande hundar?
20.3.2 Med främmande människor?
20.3.3 Vid hantering av främmande människor?(tex veterinärer)
20.3.4 Vid annorlunda underlag (t.ex. hala golv, broar, trappor)?
20.3.6 Har din hund några andra rädslor än de som nämns ovan?
20.4 Är din hund MH-beskriven?
20.4.1 Om nej, vilken är anledningen? (tex För dyrt, Ej fått plats, Ej intressant, Visste inte att man kan det)
20.4.2 Om ja, vilken värdesiffra fick hunden på skotten?
20.4.3 Hur van var din hund vid skott innan den utförde MH't?
20.5 Har du någon gång försökt att träna bort skottberördhet på hunden?
20.5.1 Om ja, har du lyckats?
20.6 Anser du att din hund är orädd för skott idag?
20.6.1 Om inte, är hunden berörd under passivitet eller aktivitet?
20.6.2 Om inte, vid vilken ålder blev hunden berörd av skott?
20.7 Anser du att din hund är orädd för höga ljud idag, tex om du tappar något som skramlar i golvet eller om en lastbil åker förbi med något som skramlar på flaket?
20.7.1 Om inte, vid vilken ålder blev hunden berörd av höga ljud?
20.8 Anser du att din hund är orädd för fyrverkerier idag?
20.8.1 Om inte, vid vilken ålder blev hunden berörd av fyrverkerier?
20.9 Anser du att din hund är orädd för åska idag?
20.9.1 Om inte, vid vilken ålder blev hunden berörd av åska?
20.10 Din hunds föräldrar, var de skottfasta på MH't (eller karaktärstester)

21. Överkänslighet

21.1 Vilken typ av fästingmedel använder du på hunden?
21.2 Har din hund visat någon reaktion på något fästingmedel? Vilket medel, och i så fall hur?
21.3 Har din hund reagerat annorlunda på sedering/sövning. Hur i så fall?
21.4 Är din hund överkänslig mot något annat preparat, vilket och hur är reaktionen i så fall?

22. Matglädje

22.1 Hur beter sig hunden när den får mat?
22.2 Hur beter sig hunden vid belöning med mat/godis?
23. Avslutning (Om du har fler hundar, svara bara på detta kapitel en gång.)
23.1 Är detta din första hund, om inte vilken ras/er hade du innan?
23.2 Är du nöjd med ditt val av hundras?
23.3 Kommentera gärna varför du svarade som du gjorde på fråga 23.2
23.4 Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund av samma hundras igen?