Ny mail till register/Belgarwebb

Registret har varit och är en viktig del inom AfBV. I detta kan Du hitta alla Belgare som någonsin funnits i Sverige.
Dit rapporterades de meriter och eventuella defekter de olika hundarna har vilket gör detta material ovärderligt ur avelssynpunkt.
Detta material kommer nu successivt att föras över i SBK:s Lathunden SQL, som ägs av AfBV.
Lathunden är ett komplett register över alla Hundar – Kullar – Uppfödare – Tävling & Prov – Exteriör – Championhundar – Veterinärdata i Sverige.
Det som dock saknas i Lathunden är de eventuella defekter våra Belgare har, som inte registreras  i det veterinära sjukdomsregistret.

 

Därför är det ytterst viktigt att fortsätta att skicka in om eventuella defekter på våra Belgare för att kunna följa upp och utvärdera dessa i Lathunden.

lathundenoregister@afbv.se