Nyheter för uppfödare!

På senaste styrelsemötet beslutades tre saker som rör alla uppfödare.
Det är från och med i år gratis att ha information om sin kennel på hemsidan under sidan ”Uppfödare”. Sidan kommer dessutom att göras om så snart som möjligt, och alla uppfödare kommer då behöva skicka in sin information på nytt eftersom vi inte vet vilken information som är inaktuell. Mer information om när detta kommer att ske kommer senare. Alla som i år har betalat in avgiften för att få stå på hemsidan kommer att få denna återbetalad.

Endast uppfödare där minst en kennelägare är medlem i AfBV kommer framöver att få stå med på Uppfödarsidan samt på sidan för Valphänvisning. (Omplaceringssidan kommer dock fortsatt vara öppen för alla.)

Och den stora nyheten är att uppfödare med valpkullar som är födda från och med 1 januari 2018 har möjligheten att erbjuda sina valpköpare, som inte redan är medlemmar i AfBV, fritt medlemskap i ett år. Förbundsavgiften till SBK måste dock betalas av valpköparen. Detta införs under en försöksperiod, och gäller till och med 31 december 2018. Mer information om hur man som uppfödare går tillväga kommer senare. Detta gäller enbart uppfödare där minst en kennelägare är medlem i AfBV.