Bli medlem

Posted on by

Din klubb behöver dig  😉

Att vara medlem i sin rasklubb är en självklarhet för de flesta, du som läser Belgaren är en av dem. Men, det finns fler belgarägare och rasintresserade där ute som naturligtvis skulle kunna gå med i AfBV. Sprid ordet, tala med dina träningskompisar eller valpköpare och hjälp oss att bli fler!

Att bli medlem i AfBV
Svenska Brukshundklubben (SBK) är en specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK). SBK organiserar Sveriges alla lokala brukshundklubbar – ca 300 stycken och rasklubbar för bruksraserna, bl. a AfBV.

Man kan inte bli medlem i någon klubb inom SBK utan att vara, eller samtidigt bli, medlem i SBK. Den centrala avgiften betalas samtidigt med den nya medlemmens första medlemskap i rasklubb eller lokal brukshundklubb.

Ordinarie medlem
Som ordinarie medlem betalar du en central avgift som går till förbundet (SBK) och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som går till den lokala brukshundklubben eller till den av SBK:s rasklubbar som du väljer att bli medlem i. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då de centrala avgiften en gång och lokal avgift till samtliga de klubbar du vill vara medlem i.

Familjemedlem
Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem.

Utlandsmedlem
Är du bosatt utomlands kan du ändå vara medlem. Det fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem, men avgiften blir lite högre eftersom de administrativa kostnaderna är det.

Ungdomsmedlem
Är du mellan 6-25 år kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på de lokala brukshundklubbarna. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till SBK. Gå till Sveriges hundungdoms hemsida för mer information.

 Avgifter from 2017-01-01
 År 1  Belopp
 Redan medlem i lokal brukshundklubb betalar endast 240 kr till AfBV. Viktigt! Ange medlemsnummer i SBK samt personnummer vid betalning!  240 kr direkt till AfBV
 Ej medlem i någon lokal brukshundklubb.  Ett högre belopp betalas då du även blir  medlem i SBK (central avgift f.n 380 kr,  AfBV 240 kr) = 620 Kr  620 kr direkt till AfBV
 Familjemedlem. Ingen central avgift betalas  eftersom ordinarie medlem gör det.  110 kr direkt till AfBV
 Utlandsmedlem betalar en central avgift 510 kr och till AfBV 300 kr = 810 kr totalt  810 kr direkt till AfBV
 År 2 och framåt Belopp
 Medlemsavi kommer nu från SBK direkt  och är på både den centrala avgiften och  avgiften till AfBV.  Betalningen görs direkt till SBK
 Familjemedlem  110 direkt till AfBV

AfBV pg: 60 08 33-8

Årsmötet i mars 2017 beslutade en höjning av medlemsavgiften för ordinarie och familjemedlem med 10 kr från 1 januari 2018. Medlemsavgiften till AfBV blir då 250 kr för ordinarie medlem och 120 kr för familjemedlem.

För att bli  medlem i AfBV fyller du i formuläret nedan och sänder in det. Tänk på att något medlemsbevis inte längre sänds ut av var sig AfBV eller SBK. Så snart medlemskapet är registrerat kan man själv skriva ut ett medlemsbevis genom att logga in på ”mina sidor” på SBK:s hemsida.

Välkommen till klubben!

Namn: *
Adress: *
Postnummer: *
Stad: *
Telefonnummer: *
E-mail:
Personnummer: *
Medlemskategori  *
Redan medlem i SBK fyll i medlemsnummer:
Meddelande:
Vad är summan:

Fält med * krävs