Kommittéer

Posted on by

AfBVs Kommittéer (AK)
Ansvarig för AK och för vissa AG anges i fet-kursiv. Notera att samverkan sker för flera funktioner mellan våra fem AK, liksom mellan olika arbetsgrupper (AG)

AK/Rasutveckling (1) AK/Information (3)
Anneli Henriksson
Eva Sundqvist
sammankallande Ann Magnuson sammankallande
AG/Register AG/PR & Info
Anneli Henriksson
lathundenoregister@afbv.se
Vakant
 AG/RAS AG/Postorder
Ann Magnuson
postorder@afbv.se
AG/Mental Linnéa Sekobon
Henrik Marklund MH-MT-protokoll
AG/Exteriör AG/Redaktion
Joakim Rydell
08-530 433 44
home@kiosan.com
Mikael Magnerholt (Belgarens officiella adress)
AK/Prov (2) tavling@afbv.se
Magnus Wiklund sammankallande
Tävlingsbok/Diplom/Priser
Torbjörn Södervall
torso@telia.com
Beställ bok
AG/IPO/FMBB AG/Hemsida  web@afbv.se
Henrik Marklund
0702-26 54 95
IPO/FMBB Angelica Carlsson
angelica@misscookie.se
(webansvarig)
Frida Götesson
0705-81 02 83 AG/Medlem
AG/Agility (SBA) Vakant
Emmelie Karlsson-Rydell (sammankallande)
Kristina Myrefelt, Mia Nilsson, Camilla Karlsson, Malin Winell och Per-Åke Olsson
AG/Ungdom
AG/Mondioring Hanna Eriksson (ungdomskontakt)
Jonas Wallén
0706-91 44 65
jonas@sundbergshundtjanst.se
Leif Carlsson AK/Organisation (4)
Sverker Lindblad Henrik Marklund Ordförande
Torbjörn Södervall  Heléne Norin Kassör
AG/Vallning  Linnéa Sekobon Sekreterare
Viveca Silvergren (sammankallande) Vakant Områdessamordnare
AG/Rallylydnad
Caroline Ling
073-576 12 97
rally@afbv.se 
AG/Freestyle
Hanna Eriksson
freestyle@afbv.se