Kommittéer

Posted on by

Här visas AfBVs Kommittéer (AK) och därunder underliggande Arbertsgrupper (AG).
Ansvariga anges i fet-kursiv. Notera att samverkan sker för flera funktioner mellan våra fyra AK, liksom mellan olika arbetsgrupper (AG).

AK/Rasutveckling
Anneli Henriksson
Eva Sundqvist
Sammankallande
AG/Register
Anneli Henriksson
lathundenoregister@afbv.se
AG/RAS
Anneli Henriksson
lathundenoregister@afbv.se
AG/Mental
Henrik Marklund
reviret@hotmail.com , 0702-26 54 95
AG/Exteriör
Joakim Rydell
home@kiosan.com , 08-530 433 44
AK/Prov
Magnus Wiklund
tavling@afbv.se

Tävlingsbok/Diplom/Priser:
Torbjörn Södervall
torso@telia.com
Sammankallande
AG/FMBB och IPO
Henrik Marklund
reviret@hotmail.com , 0702-26 54 95

Frida Götesson
0705-81 02 83
AG/Agility
Emmelie Karlsson-Rydell

Kristina Myrefelt, Mia Nilsson, Camilla Karlsson, Malin Winell och Per-Åke Olsson
AG/Mondioring
Jonas Wallén
jonas@sundbergshundtjanst.se , 0706-91 44 65

Leif Carlsson, Sverker Lindblad, Torbjörn Södervall
AG/Vallning
Viveca Silvergren
viveca_silvergren@hotmail.com , 0725-770123
AG/Rally
Caroline Ling
rally@afbv.se , 073-576 12 97
AG/Freestyle
Hanna Eriksson
freestyle@afbv.se
AK/Information
Ann Magnuson Sammankallande
AG/PR & Info
Vakant
AG/Postorder
Ann Magnuson
postorder@afbv.se

Linnéa Sekobon
AG/Redaktion
Mikael Magnerholt
AG/Hemsida
Angelica Carlsson
web@afbv.se
angelica@misscookie.se
AG/Medlem
Vakant
AG/Ungdom
Hanna Eriksson
AK/Organisation
Lotta Olavi
Heléne Norin (Kassör)
Helene Engwall (Sekreterare)
Områdessamordnare: Vakant
Sammankallande