Protokoll 2017

Posted on by
Styrelsen sammanträder 2:a torsdagen i varje månad under 2017
Etermöten
9 mars
23 mars
5-7 maj (Fysiskt)
11 maj
6 juni
13 juli
Etermöten
10 augusti
14 september
2 oktober
9 november
14 december
Obs! Datumen ovan kan komma att ändras. 1 etermöte under våren och 1 etermöte under hösten kommer att utgå till förmån för fysiskt möte. 

Protokoll efter årsmötet 2017:
Protokoll 23 mars 2017 etern (2)
Konstituerande protokoll 23 mars 2017 Etern (1)
Årsmötesprotokoll 11 mars 2017
Protokoll innan årsmötet 2017:
Protokoll 9 mars 2017 Etern (16)
Protokoll 9 februari 2017 Etern (15)
Protokoll 26 Januari 2017 Etern (14)
Protokoll 12 Januari 2017 Etern (13)

Verksamhetsberättelse 2017 (verksamhetsår 2016):
Verksamhetsåret 2016
Valberedningens förslag 2017:
Valberedningen 2017