Protokoll 2017

Posted on by

 

Styrelsen sammanträder 2:a torsdagen i varje månad under 2017
Etermöten
9 mars
23 mars
5-7 maj (Fysiskt)
8 juni
13 juli
Etermöten
10 augusti
14 september
2 oktober
9 november
14 december
Obs! Datumen ovan kan komma att ändras. 1 etermöte under våren och 1 etermöte under hösten kommer att utgå till förmån för fysiskt möte. 

Protokoll efter årsmötet 2017:
Protokoll 14 december etern (9)
Protokoll 9 november etern (8)
Protokoll 12 oktober 2017 etern (7)
Protokoll 10 augusti 2017 etern (6)
Protokoll 27 juli 2017 etern (5)
Protokoll 8 juni 2017 etern (4)
Protokoll 5-7 maj 2017 Fysiskt (3)
Protokoll 23 mars 2017 etern (2)
Konstituerande protokoll 23 mars 2017 Etern (1)
Årsmötesprotokoll 11 mars 2017
Protokoll innan årsmötet 2017:
Protokoll 9 mars 2017 Etern (16)
Protokoll 9 februari 2017 Etern (15)
Protokoll 26 Januari 2017 Etern (14)
Protokoll 12 Januari 2017 Etern (13)

Verksamhetsberättelse 2017 (verksamhetsår 2016):
Verksamhetsåret 2016
Valberedningens förslag 2017:
Valberedningen 2017