Protokoll 2018

Posted on by

 

Styrelsen sammanträder 2:a torsdagen i varje månad under 2018
Etermöten
180111 Etern
180113 Budgetmöte fysiskt
180208 Etern
180308 Etern
Etermöten

 

 

Obs! Datumen ovan kan komma att ändras. 1 etermöte under våren och 1 etermöte under hösten kommer att utgå till förmån för fysiskt möte. 

Protokoll efter årsmötet 2018:

Protokoll innan årsmötet 2018:
Protokoll från den 11 januari Etern (10)   
Protokoll från den 13 januari budget
Protokoll från den 8 februari Etern (12)

Verksamhetsberättelse 2018 (verksamhetsår 2017):
Verksamhetsberättelse 2017 Uppdaterad

Valberedningens förslag 2018:
Valberedningens förslag 2018