Protokoll 2018

Posted on by

 

Styrelsen sammanträder 2:a torsdagen i varje månad under 2018
Etermöten
180111
180113 Budgetmöte fysiskt
Etermöten
Obs! Datumen ovan kan komma att ändras. 1 etermöte under våren och 1 etermöte under hösten kommer att utgå till förmån för fysiskt möte. 

Protokoll efter årsmötet 2018:

Protokoll innan årsmötet 2018:

Verksamhetsberättelse 2018 (verksamhetsår 2017):

Valberedningens förslag 2018: