Årets Bästa Belgare

Posted on by
OBS! Ang ÅBB
Diplom för ÅBB delas ut på kommande årsmöte.
Regler Blankett
 Resultat | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Regler Årets Bästa Belgare
Utställning  4 priser, ett för varje variant
Lydnadsprov  4 priser, ett för varje klass
Appelklass  1 pris
Agility  2 pris, 1 agility klass och 1 hoppklass
Bruksprov  4 priser, ett för varje grupp
IPO/BHP/IPO-R/IPO-NS  4 priser, ett för varje grupp
BSL  1 pris
BSP  1 pris
Mondioring1-3/Mondioring L/Mondioring LH  3 priser, ett för varje grupp
Tjänstehund Räddning/Bevakning  2 priser, ett för varje grupp
Draghund  2 priser, ett för Nordisk stil och ett för barmark
Rallylydnad  4 priser, ett för varje klass
Nose Work  3 priser, ett för varje klass
För samtliga priser utom utställning skall föraren vara medlem i AfBV och för utställning skall ägaren vara medlem i AfBV. Vid meriteringen skall föraren/ ägaren vara medlem i AfBV.
Resultaten av tävlingen publiceras i Belgaren nr 1 och diplom kommer att delas ut vid årsmötet.
Ingen kommer automatiskt med i tävlingen om ÅBB. Du som vill vara med och tävla om priserna, skall skicka in dina resultat på fastställd blankett till: Ann Magnusson Baggensviksvägen 16 132 51 Saltsjö-Boo Fyll i alla uppgifter noggrant och specificera dina uträkningar. Blanketten finns i julnumret av Belgaren och kan även laddas ned från AfBV’s hemsida.

Så här räknas poängen till ÅBB = Årets Bästa Belgare.

Skall vara Ann Magnuson tillhanda senast den 12 januari 2018.


Utställning Högst tre utställningstillfällen får räknas från nordiska utställningar endast svenskägda hundar äger rätt att tävla om priserna.
BIR 10p + 2p för varje besegrad hund i varianten.
BIM 8p + 2p för varje besegrad hund i eget kön och variant.
BH-2 & BT-2 6p + 2p för varje besegrad hund i eget kön och variant.
BH-3 & BT-3 5p + 2p för varje besegrad hund i eget kön och variant.
BH-4 & BT-4 4p + 2p för varje besegrad hund i eget kön och variant.
BH-R & BT-R 3p + 2p för varje besegrad hund i eget kön och variant.
Som besegrad hund räknas de som varit anmälda till utställningen.
SKK utställning SBK utställning Belgar special Nordiska CERT
BIG1 20p BIS 1 17p BIS1 10p SE 5p
BIG2 18p BIS 2 14p BIS2 9p DK 4p
BIG3 16p BIG2 11p BIS3 8p NO 4p
BIG4 14p BIG3 8p BIS4 7p FI 4p
BIGR 12p BIG4 5p
BIGR 2P
BIS1 50p SBU=Svensk Belgar Utställning Samtliga hundar med CK tilldelas 2 bonuspoäng.
BIS placeringar i junior, unghund, champion m.m.
är ej poängkvalificerande.
BIS2 40p
BIS3 30p
BIS4 20p
BISR 15p
Vetranfinal Vinnartitlar (även jr. & veteran)
För att erhålla poäng måste hunden ha
erhållit CK vid den aktuella utställningen.
BIS1 5p Lands Vinnartitel (även SE, DK, NO, FI) 5p
BIS2 4p Nordisk Vinnartitel 10p
BIS3 3p Europa Vinnartitel 15p
BIS4 2p Världs Vinnartitel 20p
BISR 1p

Lydnadsprov
Högst tre tävlingar under året får räknas ihop och den uppnådda poängsumman delas med koefficienten för respektive klass. Lydnadsprovsdiplom ger 5 bonuspoäng.

Rallylydnad
Högst tre tävlingar under året får räknas ihop och den uppnådda poängsumman delas med 3.
Rallylydnadsdiplom ger 5 bonuspoäng.
 Nose Work
Endast TSM gäller. Tre tävlingar från året räknas ihop och den uppnådda poängsumman delas med 3. Ange klass samt antal slagna hundar per tävling.


Appelklass
Den bästa eller enda tävlingen räknas. Vid lika resultat avgör specialen (sök,spår,rapport). Ange därför betyget du fått i specialen.

Agilty
Högst tio resultat svenska och nordiska får räknas samman. Klass 3 agility samt klass 3 hoppklass på officiella tävlingar (alltså ej SM). Resultaten måste specificeras med datum, tävlingsplats och antal startande i klassen.
Samma beräkning för aglilityklass och hoppklass
1:a 10p  6:a  4p För varje besegrad (startande) hund 0,5p
2:a 8p 7:a 3p
3:a 7p 8:a 2p
4:a 6p 9:a 1p
5:a 5p 10:a 0,5p

Bruksprov
Högst tre tävlingar får tillgodoräknas. Vid samma poäng avgör det sammanlagda snittbetyget. Tävl. 1+2+3
delat med 3.
GK lkl 2p NM 1:a 20p SM 1:a 25p
Uppfl till hkl 4p NM 2:a 19p SM 2:a 24p
GK hkl 6p NM 3:a 18p SM 3:a 23p
Uppfl till ekl 8p SBM 1:a 20p SM Godkänd 20p
GK ekl 10p SBM 2:a 19p
Certpoäng 12p SBM 3:a 18p
Cert 15p
CACIT 17p

IPO / BHP/IPO-R/IPO-NS
Högst tre tävlingar får tillgodoräknas. För att resultaten skall kunna tillgodoräknas måste godkänt resultat uppnåtts vid varje tävlingstillfälle.
 IPO 1 / BHP 1  2p  1:a  IPO NM  35p  1:a  FCI IPO VM  50p
 IPO 2 / BHP 2  4p  2:a  IPO NM  30p  2:a  FCI IPO VM  45p
 IPO 3 / BHP 3  8p  3:a  IPO NM  25p  3:a  FCI IPO VM  40p
Cerp 13 p
Cert 15 p Godk IPO NM 20p Godk FCI IPO VM 35p
1:a IPO SM 35p 1:a IPO VM BV 45p 1:a SBM 30p
2:a IPO SM 30p 2:a IPO VM BV 40p 2:a SBM 25p
3:a IPO SM 25p 3:a IPO VM BV 35p 3:a SBM 20p
Godk IPO SM 20p Godk IPO VM BV 30p Godk SBM 15p

BSL Vid lika poäng avgör högsta spårpoäng på bästa tävlingen BSP Vid lika poäng avgör högsta spårpoäng på bästa tävlingen
Högst tre tävlingar får tillgodoräknas. För att resultaten skall kunna tillgodoräknas måste godkänt resultat uppnåtts vid varje tävlingstillfälle.
 BSL 1  2p
 BSL 2  4p
 BSL 3  8p
BSP 1  4p
BSP 2  8p

Mondioring 1-3/Mondioring L/Mondioring LH
Högst tre tävlingar får tillgodoräknas . För att resultaten skall kunna tillgodoräknas måste godkänt resultat uppnås vid varje tävlingstillfälle.
 MR1:godkänt  160 poäng  (av 200 möjliga) MR1 2p
 MR2:godkänt  240 poäng  (av 300 möjliga) MR2 4p
 MR3:godkänt  300 poäng  (av 400 möjliga) MR3 8p
 MR3 1:a  MR VM; Belgiska vallhundar 30p  1:a  MR VM (FCI) 40p
2:a MR VM; Belgiska vallhundar 25p  2:a  MR VM (FCI) 35p
3:a MR VM; Belgiska vallhundar 20p  3:a  MR VM (FCI) 30p
GK MR VM; Belgiska vallhundar 15p GK MR VM (FCI) 20p
 MR2 1:a  MR VM; Belgiska vallhundar 25p  1:a  MR VM (FCI) 30p
2:a MR VM; Belgiska vallhundar 20p  2:a  MR VM (FCI) 25p
3:a MR VM; Belgiska vallhundar 15p  3:a  MR VM (FCI) 20p
GK MR VM; Belgiska vallhundar 10p GK MR VM (FCI) 15p
 MR1 1:a  MR VM; Belgiska vallhundar 20p  1:a  MR VM (FCI) 25p
2:a MR VM; Belgiska vallhundar 15p  2:a  MR VM (FCI) 20p
3:a MR VM; Belgiska vallhundar 10p  3:a  MR VM (FCI) 15p
GK MR VM; Belgiska vallhundar 8p GK MR VM (FCI) 10p

Tjänstehund (Patrull, Räddning, Tjänstehund)
DM SM
 1:a  10p  1:a  25p  6:a  15p
 2:a  8p  2:a  24p  7:a  14p
 3:a  6p  3:a  23p  8:a  13p
 4:a  4p  4:a  17p  9:a  12p
 5:a  2p  5:a  17p  10:a  11p
 Vid samma poäng avgör i första hand bäst placerad på SM och i andra hand bäst placerad på DM.

Draghund (Nordisk Stil (Vinterdrag)/Barmarksdrag)
Nordisk Stil (Pulka/Lina/Combined) Klasser: PM1, PW1, SM1, SW1, CM, CW 
Högst fem (5) tävlingar får tillgodoräknas.
Merit VM (IFSS) SM Placering  Enskild Tävling
 Drh II  12p 1:a 30p 1:a 25p  1:a plac  5p
2:a 28p 2:a 24p  2:a plac  3p
 CACIT  17p 3:a 26p 3:a 23p  3:a plac  5p
(Om tävlingen körs som en klass räknas bara hundar i grupp B, Brukshundar)
Barmarksdrag (Canicross/Cykel) Klasser: DCM, DCW, DBM, DBW
Högst fem (5) tävlingar får tillgodoräknas.
IFSS Wold Cup VM (IFSS) EM (IFSS)  SM (IFSS)
 1:a  50p 1:a 30p 1:a 28p  1:a plac  25p
 2:a  45p 2:a 28p 2:a 26p  2:a plac  23p
 3:a  40p 3:a 26p 3:a 24p  3:a plac  21p
 4:a  35p
 5:a  30p
FMBB SBM Nationellt mästerskap utland (IFSS)  Enskild tävling 
1:a  28p 1:a 24p 1:a 25p  1:a plac  5p
 2:a  26p 2a 22p 2:a 23p  2:a plac  3p
 3:a  24p 3:a 20p 3:a 21p  3:a plac  2p
(IFSS Wold Cup, endast slutresultat för säsong enl. IFSS regler (Ej enskild tävling)) (Om tävlingen körs som en klass räknas bara hundar i grupp B (OBS! gäller ej IFSS Wold Cup))
OBS!!!! ÅBB är en utmärkelse som delas ut till de bästa hundarna. Alla kan vara med och tävla. ”Amatör ” som ”proffs” ! Dra dig inte för att skicka in dina resultat bara för att du tror att det finns de som är bättre. Det vet du inte förrän poängen sammanställts.