AG/Drag

Posted on by

AG/Drag 

Välkommen till arbetsgruppen för Draghundar.

Magnus Karlsson (sammankallande)

Information om ändrade rutiner angående utbildning från Svenska Draghundsportsförbundet.

I takt med att draghundsporten växer och blir mer populär, så växer behovet att skapa bra och enhetliga rutiner. Ett led i detta är att kunna erbjuda en bra och grundlig utbildning i det som kallas Grönt Kort.
Fram till nu har det inte funnits något krav på vem som utbildat i detta utan det har skötts av klubbarna, men då draghundsporten blir mer och mer populär, så ha det dykt upp ”utbildare” som saknar genuin kunskap i sporten och som även gör detta för egen ekonomisk vinning.
Detta har gjort att man nu gör om rutinerna och från och med nu (12/6-17), så är det bara av Svenska Dragsportsförbundet auktoriserade instruktörer som får bedriva utbildning och examinera i Grönt kort. Övriga får ej längre göra det oavsett om dom haft kurser innan eller inte.

I dagsläget finns det 22 personer, i Sverige, som är auktoriserade instruktörer och får bedriva utbildning.

Lista över auktoriserade instruktörer kommer att läggs upp på Draghundsportförbundets hemsida.

Fakta:
För att börja tävla i drag krävs idag en licens och ett grönt kort.
Licensen skaffar man genom sin klubb (som måste vara ansluten till Svenska Draghundsportsförbundet), licensen innebär bl.a. att den tävlande är försäkrad under sitt utövande och måste förnyas varje år.
Grönt kort är ett utbildningsbevis som visar att den tävlande har en grundläggande kunskap vad det gäller bl.a. regelverk, djurskydd, antidoping, säkerhet, sportmanship och hundkörning i både teori och praktik.

AfBV:s tilläggsregler gällande deltagande i SBM Drag 2017.

———————————————————————————————–

SBM Drag 2017 resultat:

DCM B

  1. Jonathan Berglund med Krokasmedens Elvis
  2. Magnus Karlsson med Pergites Caxa

DCW B

  1. Eva Jakob med Tyrannens Cavata Cajsa
  2. Isabell Karlsson-Rydell med Mintuu av Centaurus
  3. Emmelie Karlsson-Rydell med Jarra av Centaurus

DBM B
Bjarne Rickardsson med Ullhedens Älskade Asta (Bröt)

———————————————————————————-

Är det några frågor, så hör av er.

Magnus Karlsson
(Auktoriserad instruktör i Svenska Draghundsportsförbundet)
070-251 6188