Rasinfo

Posted on by

Varför en belgare

De belgiska vallhundarna är uppdelade i fyra varianter;
Groenendael långhårig svart
Laekenois strävhårig röd
Malinois korthårig röd
Tervueren långhårig röd
Skillnaden mellan varianterna
Belgaren är en frisk, medelstor hund med ungefär samma mankhöjd som en Schäfer. En hane är ca 62 cm och en tik ca 58 cm. Längden skall vara densamma som mankhöjden. Normalvikt för en hane är ca 25 – 28 kg och för en tik ca 20 – 22 kg, alltså mycket lättare än en Schäfer.
Belgarnas förfäder är vall- och vakthundar som har använts i Europa i många år. Även i Belgien fanns dessa vallhundar i olika varianter men år 1891 samlades en grupp belgarägare utanför Bryssel och bildade den Belgiska Vallhundsklubben. Det beslutades om en rasstandard och rasen delades upp i tre olika hårlagsvarianter; långhår, korthår och strävhår. Den standarden har sedan ändrats ett antal gånger tills man kommit fram till de fyra varianter som erkänns idag.

Groenendael var den första Belgaren som kom till Sverige i början av 50-talet. Tervueren kom några år senare medan den första Malinois togs in 1974 och landets första Laekenois kom 1984

Varför just en Belgisk Vallhund ??
Belgaren är inte en hund som passar alla människor. Den är glad, livlig, alert och intelligent och i rätta händer är den en utmärkt allroundhund men man skall också vara kritisk mot sig själv innan man skaffar sig en Belgare (eller kanske en hund över huvud taget). Belgaren kräver att få vara en del av familjen. Det duger inte att arbeta heltid och låta någon rasta den någon gång mitt på dagen. Det kan leda till katastrof framför allt vad beträffar en olycklig och ensam hund som saknar sin flock och vantrivs men också vad den i sin ensamhet kan förvandla möblerna i hemmet till. Om Du inte aktiverar den så tar den initiativet och gör det själv.

Puberteten är ett stadium då det kan uppstå problem. Då den växande valpen har blivit tonåring och hormonerna fullkomligt sprutar i kroppen då gäller det att ha befäst sitt ledarskap redan från första början.

”Nej” och ”varsågod” är två viktiga ord i den unga hundens liv. Sätt regler i tillvaron genom att t.ex. varje gång den skall gå ut genom dörren, hoppa ur bilen, börja äta, hälsa på en annan hund o.s.v. först ge den tillåtelse genom att låta den sitta ned och vänta tills Du säger ”varsågod”, så får Du redan där ett naturligt ledarskap.
Man behöver sällan ta till handgripliga metoder men med fasthet och konsekvens och med en självklar inre styrka från Dig får hunden klart för sig vem det är som bestämmer och behöver inte ifrågasätta detta senare i livet. Ett väluppfostrat barn, som från början har fått lära sig var gränserna går och respektera äldre och erfarna personer blir sällan en ”värsting”, som slår ned gamla tanter på stan. Det är samma sak med en Belgarvalp. Med rätt uppfostran och mycket engagemang och kärlek under första året lägger Du grunden till en härlig familjemedlem.
Belgaren är född till skådespelare. Skäller man på den så spelar den upp hela sitt register för att man ska tro att den har förstått. I nästa sekund, då man vänt ryggen till, så gör den samma dumhet som om ingenting har hänt. Det gäller alltså att vara smartare än sin hund vilket inte är det lättaste då man har med denna ras att göra.

Många skaffar en Belgare för att tävla i bruks och där är den mycket framgångsrik i flera grenar. Att låta hunden utveckla nosen genom att träna spår, sök etc. är inte fel. Alla behöver naturligtvis inte tävla med sin hund för att aktivera den men något bör man hitta på för att hunden skall trivas. Man kan träna lydnad, agility, flyball och mycket annat för att hunden skall få använda sin hjärna.

Belgarens livliga intellekt gör att den fattar snabbt. Man brukar säga att tanke och handling är ett och detta gör att vissa människor inte passar som Belgarägare. Det gäller att ha klart för sig att detta inte är en hund som trivs med att bara ligga i soffan och göra ingenting. Här krävs dock en balansgång eftersom det kan vara bra att lära sin valp att ta det lugnt också. Socialträning och miljöträning är ett måste men minst lika viktigt är att hunden blir harmonisk. Tag gärna med den till vänner och bekanta och lär den att ligga still och koppla av. Ställ krav på Din hund i vardagen och du får en härlig kompis i många år framöver – i nöd och lust, i vått och torrt.

Övriga frågor kan ställas till någon i kommittén. Det kan gälla genetiska defekter man bör uppmärksamma eller avelshygieniska frågor. Frågor ang. rasstandarden och mycket annat hamnar även det under denna kommitté. Den ställer också upp och hjälper till om det har uppstått problem mellan valpköpare och uppfödare och försöker lösa dessa på bästa sätt.
Avelsregister & statistik
lathundenoregister@afbv.se
Sammankallande: Anneli Henriksson
Registret har varit och är en viktig del inom AfBV. I detta kan Du hitta alla Belgare som någonsin funnits i Sverige. Dit rapporterades de meriter och eventuella defekter de olika hundarna har vilket gör detta material ovärderligt ur avelssynpunkt. Detta material kommer nu successivt att föras över i SBKs Lathunden SQL, som ägs av AfBV. Lathunden är ett komplett register över alla Hundar – Kullar – Uppfödare – Tävling & Prov – Exteriör – Championhundar – Veterinärdata i Sverige.

Det som dock saknas i Lathunden är de eventuella defekter våra Belgare har, som inte registreras  i det veterinära sjukdomsregistret. Därför är det ytterst viktigt att fortsätta att skicka in om eventuella defekter på våra Belgare för att kunna följa upp och utvärdera dessa i Lathunden lathundenoregister@afbv.se

AfBVs utvärdering av RAS
AfBVs utvärdering av RAS är nu påbörjad. En Blogg finns för våra medlemmar, där de kan få information på www.learnify.se/Hem/blog/Show/3900100
En speciell Blogg för alla uppfödare som är medlem i AfBV finns ockå. Där läggs specifika frågor ut enbart för uppfödarna. Den är lösenordskyddad. Kod kommer att skickas ut till alla er.AfBV – Revidering av RAS
Revidering av RAS Respektive specialklubb (SBK) ansvarar för att dess rasklubbar utvärderar och reviderar sina RAS. AfBV arbetar nu med detta och vi lägger löpande upp information på denna bloggplats för att du som medlem ska kunna följa arbetet och komma med ”input”, glada tillrop och bra förslag.…
learnify.se

Hälsningar
RAS gruppen

Nya avtal för uppfödare        Försättsblad till avtal
– Exteriörprotokoll
Valpkullsinformation
valpkullsinfo@afbv.se
Vi har, inom föreningen, fastlagt vissa krav för att en kull ska få förmedlas genom oss. Kraven skall inte ses som någon sorts garanti för att valpen blir felfri men det är ett sätt för oss att öka chanserna till snygga och trevliga, fungerande hundar utan ärftliga defekter. Inom valphänvisningskommittén finns också en omplacerings- verksamhet som hjälper både den som måste omplacera sin hund av någon anledning och den som letar efter en lite äldre hund.