Valphänvisning

Posted on by

Från 20130101 är det gratis att annonsera valpkull för medlemmar.
För ej medlemmar kostar det 300 kr

Information om kullen lämnas från och med parning t.o.m 4 mån. ålder
Valpen kan var kvar hos uppfödaren som kan få valphänvisningen förlängd upp till 6 mån ålder.
Ändringar i annonser skickas till web@afbv.se

Krav för hänvisning :

 • AfBV’s medlemsnummer ska fyllas i på blanketten om man är medlem.
 • Icke medlem ska innan hänvisning betala 300 kr till AfBV på PG 60 08 33-8
 • Uppfödare ska ha skickat in komplett och korrekt ifylld samt undertecknad valpkullsinformationsblankett. (blankett)
 • Uppfödare ska följa SKK:s grundregler samt registreringsbestämmelser och officiella hälsoprogram för rasen.
 • Uppfödare ska löpande lämna information om sin uppfödning till AfBV:s rasregister. AfBV:s rasregister & Lathunden

OBS! Vid kännedom om att en uppfödare är under utredning eller har tilldelats disciplinära åtgärder, förbehåller sig AfBV rätten att plocka bort hänvisning samt annonser från upp-födaren i AfBV:s medier.

Rasklubben rekommenderar:

 • Att bägge föräldradjuren är AD-röntgade u:a
 • Att bägge föräldradjuren är ögonundersökta u:a. Undersökningen ska ej vara äldre än 12 månader vid parningstillfället.
 • Att bägge föräldradjuren har gk karaktärsprov / gk korningens mentaldel / känd mental status(MH) med värdesiffra 1 eller 2 på skottprovet, mom.10.
 • Att bägge föräldradjuren är godkända i korningens exteriördel eller har tilldelats minst 2:a pris vid officiell utställning efter 18 månaders ålder.
 • Att inte närmare släktskapskombinationer än kusinparning eller motsvarande görs, d.v.s. inavelskoefficient ska inte vara högre än 6,2.
 • Att man som uppfödare och avelshundsägare håller sig ajour med aktuell avkommestatistik för att undvika sk. matadoravel. Avkommelistor finns på klubbens hemsida samt kan erhållas från Lathundsansvarig.

Information till uppfödare av belgisk vallhund gällande rapportering till AfBVs rasregister och Lathunden!
Vad som ska rapporteras till registret och Lathunden:

 • Ägaruppgifter då valpar säljs glöm inte att meddela adressändringar och ägarbyten.
 • Exporterade hundar. OBS! Viktigt för statistikens skull.
 • Resultat/meriter/HD,AD-röntgen/Ögonundersökning erövrade/gjorda utom Sverige.
 • Ögonundersökningsresultat gjorda i Sverige före den 1 juli 2002 undersökningar efter detta datum registreras centralt och vi får dom via SKK:s hunddata.
 • Godkända tjänstehundar som tjänstgör som polis-eller väktarhund.
 • Hundar som tjänstgör inom försvarsmakten, s.k stamhundar, samt deras utbildningsnivå.
 • Eventuella defekter/sjukdomar tex. tandförluster, bettfel, hängöron, kryptorchism, kroksavans osv. Epilepsi, krampanfall, sköldkörtelfel, hjärtfel, klåda, hältor, kejsarsnitt, livmodersoperation osv. Hundar som uppvisar problem med sin mentala hälsa som tex. reserverade/aggressiva mot människor/hundar, skotträdsla, olika typer av miljörädslor osv.
 • Hundar som avlidit/avlivats och orsaken om varför tex. ålder, mentalitet, sjukdom eller annat.

Lite kom ihåg:

 1. Hämta blankett för valpkullsinfo från hemsidan. (valpkullsblankett)
 2. Parning
 3. Ev betala in avgift 300:- till PG 60 08 33-8 / valpinfo
 4. Sänd till: valpkullsinfo@afbv.se
 5. Valparna föds, meddela hur många hanar och tikar. Hör inte uppfödaren av sig senast 14 dagar efter beräknad valpning, tas kullen bort från informationen.
 6. När valparna är 8 veckor, meddela om du fortfarande behöver vara med, annars plockas du bort automatiskt.(se punkt 7)
 7. Om du vill ha fortsatt valpkullsinformation, efter 8 veckor, kan förlängningar göras på en månad i taget. Meddela inför varje förlängning annars kommer valpkullsinformationen tas bort. Maximalt fram t.o.m. valparna uppnått 6 månaders ålder. (Gäller valpar kvar hos uppfödaren)

Uppfödare som önskar hjälp med att fylla i valpkullsinformationsblanketten kontaktar Mats Press.
Uppfödare som önskar hjälp med att ta fram officiella uppgifter om avelsdjuren ombeds kontakta Anneli Henriksson

Vi vill även påminna om rasklubbens möjlighet att avstänga uppfödare från valpkullsinformationen under en 2-årsperiod om oriktiga uppgifter lämnas på valpkullsinformationsblanketten.

OBS! Vid kännedom om att en uppfödare är under utredning eller har tilldelats disciplinära åtgärder, förbehåller sig AfBV rätten att plocka bort hänvisning samt annonser från uppfödaren i AfBV:s medier.