SKK Information till dig som är uppfödare

Information från SKK med bland annat: Ett reviderat besiktningsintyg för valpar är nu färdigt att tas i bruk. Besiktningen omfattar en djurägardel med frågor om tidigare sjukdomshistoria, en veterinärdel med en klinisk undersökning och medföljande anvisningar till veterinären. I intyget läggs mer vikt vid osunda överdrifter i utseendet än tidigare. Det är avsett att användas för samtliga SKK-registrerade valpar upp till 6 månaders ålder och ersätter det gamla intyget.

Klicka på länken nedan för att komma till informationsbrevet.

Information från SKK