Uppfödarlistan ska uppdateras!

Är du uppfödare och vill stå med på uppfödarlistan på hemsidan? Maila i så fall nedan information till lathundenoregister@afbv.se

Informationen som vi behöver är:
Namn på kenneln
Vilka varianter du föder upp
Namn och adress till minst en delägare i kenneln
Telefonnr (hem och/eller mobil)
E-postadress
Hemsida
Facebooksida (om den är öppen för alla)
Vilket landskap du verkar i
Om du har genomgått uppfödarutbildning

Vi kommer att göra om sidan över uppfödare och därmed rensa bort all information, så även du som idag står med på sidan behöver maila tillbaka ovan info för att stå kvar på listan. Det är gratis att stå med på listan.

Observera: För att stå på uppfödarlistan krävs det numera att minst en av delägarna i kenneln är medlem i AfBV, så om ni är fler delägare i kenneln och inte alla är medlemmar i AfBV, så ange namn och adress till den som är medlem.