Välkommen till AfBV

Posted on by
gronis lakke malle terv
Groenendael Laekenois Malinois Tervueren

Belgisk Vallhund

Den belgiska vallhunden är en frisk, medelstor, kvadratisk hund där tanke och handling är ett!
I mankhöjd är en hane ca 62 cm och en tik ca 58 cm. Tillåtna avvikelsemått är -2 och +4.
Längden skall vara densamma som mankhöjden.
Normalvikt för en hane är ca 25 – 30 kg och för en tik ca 20 – 25 kg.

Belgarnas förfäder var vall- och vakthundar med egenskaper som gjorde dem eftertraktade i Europa. Rasen utvecklades tidigt till en allsidig bruks- och tjänstehund, väl lämpad för de flesta arbetsuppgifter. Dessa vallhundar fanns i olika varianter och år 1891 samlades en grupp belgarägare utanför Bryssel och bildade den Belgiska Vallhundsklubben. Det beslutades om en rasstandard och rasen delades upp i tre olika hårlagsvarianter;
* Långhår
* Korthår
* Strävhår

Standarden har sedan ändrats ett antal gånger till dess man kom fram till de fyra varianter som erkänns idag.
Groenendael (svart långhår) var den första Belgaren som kom till Sverige i början av 50-talet. Tervueren (Röd med svart mask, långhår) kom några år senare medan den första Malinois (röd med svart mask, korthår) togs in 1974. Landets första Laekenois (röd, strävhår) kom 1984.