Hem Bakåt Organisation Information Rasutveckling Prov Blandat

Pil Hem
  Kontakt ang hemsidan
  Kontakt AfBV
Pil Organisation
  AfBV:s organisation
Styrelse
Kommittéer
Områden

Pil Information
  Redaktion
Medlem
Postorder
Pil Rasutveckling
  Rasutv
Valpkullsinfo
Omplacering
Uppfödare
SBU
Pil Prov
  SBM
SBA
FMBB
ÅBB
ÅBB-resultat
Vallning
Resultat
Resultatredovisning
Pil Blandat
  Runa
  Grattisar
  Länkar
  Blanketter
 
Groenendael Laekenois Malinois Tervueren

Belgisk Vallhund

Belgaren är en frisk, medelstor hund med ungefär samma mankhöjd som en Schäfer. En hane är ca 62 cm och en tik ca 58 cm. Längden skall vara densamma som mankhöjden. Normalvikt för en hane är ca 25 - 30 kg och för en tik ca 20 - 25 kg, alltså mycket lättare än en Schäfer.

Belgarnas förfäder är vall- och vakthundar som har använts i Europa i många år. Även i Belgien fanns dessa vallhundar i olika varianter men år 1891 samlades en grupp belgarägare utanför Bryssel och bildade den Belgiska Vallhundsklubben. Det beslutades om en rasstandard och rasen delades upp i tre olika hårlagsvarianter; långhår, korthår och strävhår.

Den standarden har sedan ändrats ett antal gånger tills man kommit fram till de fyra varianter som erkänns idag.
Groenendael var den första Belgaren som kom till Sverige i början av 50-talet. Tervueren kom några år senare medan den första Malinois togs in 1974 och landets första Laekenois kom 1984

 
 
 

 

 

 

Nyheter & Info >>>
150528 Resultat rally
150518 NYTT ÅRSMÖTE!!!!!
150515 Nytt valpinfo T
150514 Nytt valpinfo T
150514 Söker hund G
150513 Söker hund T, G
150508 Nytt valpinfo G
150508 Omplac G
150428 Resultat
150428 Grattis
150427 Nytt valpinfo T
150419 Resultat sök & rally
150415 Resultat lydn
150411 SBU 2015
150411 Utst SBO-Ivö
150411 Utst 150606
150405 Nytt valpinfo G
150319 Ny i minneslunden
150311 ÅBB-resultat
150304 Ny mail till register/Belgarwebb
lathundenoregister@afbv.se
150222 Grattis
150221 Omplac M
150123 Nytt valpinfo G
150119 ÅRSMÖTE
    Nytt Årsmöte     Läs mer

AfBV-utställningar 2015

AfBV Storsthlm 150606
SBU 2015

Registret har varit och är en viktig del inom AfBV. I detta kan Du hitta alla Belgare som någonsin funnits i Sverige.
Dit rapporterades de meriter och eventuella defekter de olika hundarna har vilket gör detta material ovärderligt ur avelssynpunkt.
Detta material kommer nu successivt att föras över i SBKs Lathunden SQL, som ägs av AfBV.
Lathunden är ett komplett register över alla Hundar – Kullar – Uppfödare - Tävling & Prov – Exteriör – Championhundar – Veterinärdata i Sverige.
Det som dock saknas i Lathunden är de eventuella defekter våra Belgare har, som inte registreras  i det veterinära sjukdomsregistret. Därför är det ytterst viktigt att fortsätta att skicka in om eventuella defekter på våra Belgare för att kunna följa upp och utvärdera dessa i Lathunden.  lathundenoregister@afbv.se

Vom
ZooZoo
Royal Canin
Nordic hundfoder
PetCare
Josera

Info om Mondiooring

Vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2 , Avelsetik