valphanv

Information

Kullar

För att lägga ut kullar och planerade kullar i fyll nedan

Formulär BlankettMailas tillweb@afbv.se

Vi har, inom föreningen, fastlagt vissa krav för att en kull ska få förmedlas genom oss. Kraven skall inte ses som någon sorts garanti för att valpen blir felfri men det är ett sätt för oss att öka chanserna till snygga och trevliga, fungerande hundar utan ärftliga defekter. Inom valphänvisningskommittén finns också en omplacerings- verksamhet som hjälper både den som måste omplacera sin hund av någon anledning och den som letar efter en lite äldre hund.

Det är gratis att annonsera valpkull för uppfödare där minst den ena kennelägaren är medlem i AfBV. Uppfödare som inte är medlem i rasföreningen har ingen möjlighet till valphänvisning.
Information om kullen lämnas från och med parning t.o.m. 4 månaders ålder. 

Mailas till:    valpkullsinfo@afbv.se
Osålda valpar som är kvar hos uppfödaren kan få valphänvisningen förlängd upp till de är 6 månader.
Ändringar i annonser skickas till web@afbv.se

Krav för hänvisning :

 • AfBV’s medlemsnummer ska fyllas i på blanketten.
 • Uppfödare ska ha skickat in komplett och korrekt ifylld valpkullsinformationsblankett. (blankett)
 • Uppfödare ska följa SKK:s grundregler samt registreringsbestämmelser och officiella hälsoprogram för rasen.
 • Uppfödare ska löpande lämna information om sin uppfödning till AfBV:s rasregister. AfBV:s rasregister & Lathunden

OBS! Vid kännedom om att en uppfödare är under utredning eller har tilldelats disciplinära åtgärder, förbehåller sig AfBV rätten att plocka bort hänvisning samt annonser från upp-födaren i AfBV:s medier.

Rasklubben rekommenderar:

 • Att bägge föräldradjuren är AD-röntgade u:a
 • Att bägge föräldradjuren är ögonundersökta u:a. Undersökningen ska ej vara äldre än 12 månader vid parningstillfället.
 • Att bägge föräldradjuren har gk karaktärsprov / gk korningens mentaldel / känd mental status(MH) med värdesiffra 1 eller 2 på skottprovet, mom.10.
 • Att bägge föräldradjuren är godkända i korningens exteriördel eller har tilldelats minst 2:a pris vid officiell utställning efter 18 månaders ålder.
 • Att inte närmare släktskapskombinationer än kusinparning eller motsvarande görs, d.v.s. inavelskoefficient ska inte vara högre än 6,2.
 • Att man som uppfödare och avelshundsägare håller sig ajour med aktuell avkommestatistik för att undvika så kallad matadoravel. Avkommelistor finns på klubbens hemsida samt kan erhållas från Lathundsansvarig.

Information till uppfödare av belgisk vallhund gällande rapportering till AfBVs rasregister och Lathunden!
Vad som ska rapporteras till registret och Lathunden:

 • Ägaruppgifter då valpar säljs glöm inte att meddela adressändringar och ägarbyten.
 • Exporterade hundar. OBS! Viktigt för statistikens skull.
 • Resultat/meriter/HD,AD-röntgen/Ögonundersökning erövrade/gjorda utom Sverige.
 • Ögonundersökningsresultat gjorda i Sverige före den 1 juli 2002 undersökningar efter detta datum registreras centralt och vi får dom via SKK:s hunddata.
 • Godkända tjänstehundar som tjänstgör som polis-eller väktarhund.
 • Hundar som tjänstgör inom försvarsmakten, s.k. stamhundar, samt deras utbildningsnivå.
 • Eventuella defekter/sjukdomar tex. tandförluster, bettfel, hängöron, kryptorchism, kroksavans osv. Epilepsi, krampanfall, sköldkörtelfel, hjärtfel, klåda, hältor, kejsarsnitt, livmodersoperation osv.
 • Hundar som uppvisar problem med sin mentala hälsa som tex. reserverade/aggressiva mot människor/hundar, skotträdsla, olika typer av miljörädslor osv.
 • Hundar som avlidit/avlivats och orsaken om varför tex. ålder, mentalitet, sjukdom eller annat.

Lite kom ihåg:

 1. Hämta blankett för valpkullsinfo från hemsidan. (valpkullsblankett)
 2. Parning
 3. Sänd till: valpkullsinfo@afbv.se
 4. När valparna föds, meddela hur många hanar och tikar. Hör inte uppfödaren av sig senast 14 dagar efter beräknad valpning, tas kullen bort från informationen.
 5. När valparna är 8 veckor, meddela om du fortfarande behöver vara med, annars plockas du bort automatiskt (se punkt 6).
 6. Om du vill ha fortsatt valpkullsinformation, efter 8 veckor, kan förlängningar göras på en månad i taget. Meddela inför varje förlängning annars kommer valpkullsinformationen tas bort. Maximalt fram t.o.m. valparna uppnått 6 månaders ålder. (Gäller valpar kvar hos uppfödaren)

Uppfödare som önskar hjälp med att fylla i valpkullsinformationsblanketten kontaktar web@afbv.se
Uppfödare som önskar hjälp med att ta fram officiella uppgifter om avelsdjuren ombeds kontakta Anneli Henriksson

Vi vill även påminna om rasklubbens möjlighet att avstänga uppfödare från valpkullsinformationen under en 2-årsperiod om oriktiga uppgifter lämnas på valpkullsinformationsblanketten.

Groenendael

230530

Kennel Lann Morian
Parad kull

Laekenois

Inga valpar för närvarande

Malinois

Inga valpar för närvarande

Tervueren

Kennel Kogaråsen´s   230904
Parad kull