Den Belgiska vallhunden finns i 4 varianter

Avelsregister & statistik

Rasstandard

Hälsa

Registret har varit och är en viktig del inom AfBV. I detta kan Du hitta alla Belgare som någonsin funnits i Sverige. Dit rapporterades de meriter och eventuella defekter de olika hundarna har vilket gör detta material ovärderligt ur avelssynpunkt. Detta material kommer nu successivt att föras över i SBKs Lathunden SQL, som ägs av AfBV. Lathunden är ett komplett register över alla Hundar – Kullar – Uppfödare – Tävling & Prov – Exteriör – Championhundar – Veterinärdata i Sverige.

Det som dock saknas i Lathunden är de eventuella defekter våra Belgare har, som inte registreras  i det veterinära sjukdomsregistret. Därför är det ytterst viktigt att fortsätta att skicka in om eventuella defekter på våra Belgare för att kunna följa upp och utvärdera dessa i Lathunden.  lathundenoregister@afbv.se

Sammankallande:
Anneli Henriksson  lathundenoregister@afbv.se

AfBVs utvärdering av RAS

RAS är nu godkänt av SKK