Medlem

Medlemsinfo

 Avgifter from 2018-01-01

 År 1

Redan medlem i lokal brukshundklubb betalar endast 250 kr till AfBV. Viktigt! 
Ange medlemsnummer i SBK samt personnummer vid anmälan!

Belopp

250 kr direkt till AfBV

Ej medlem i någon lokal brukshundklubb.  
Ett högre belopp betalas då du även blir  medlem i SBK, central avgift f.n 400 kr,  AfBV 250 kr = 650 Kr

650 kr direkt till AfBV

Familjemedlem. Samma adress som huvudmedlem.
Ingen central avgift betalas eftersom ordinarie medlem gör det. 
Viktigt!
 Ange medlemsnummer i SBK för huvudmedlemmen vid anmälan!

 120 kr direkt till AfBV

Utlandsmedlem betalar en central avgift 530 kr och till AfBV 300 kr = 830 kr totalt

 830 kr direkt till AfBV

 År 2 och framåt

Belopp

 Medlemsavi kommer nu från SBK direkt.

Betalningen görs direkt till SBK

Medlemsformulär

Under 2020 erbjuder vi alla som köper en Belgarvalp av en uppfödare där uppfödaren är medlem i AfBV gratis medlemsskap i AfBV. Erbjudandet gäller enbart de som inte sedan tidigare är medlem i AfBV.

Att vara medlem i sin rasklubb är en självklarhet för de flesta, är man medlem kan man vara med och påverka hur man vill att rasklubben ska driva olika frågor som påverkar vår ras.Det finns fler belgarägare och rasintresserade där ute som naturligtvis skulle kunna gå med i AfBV. Sprid ordet, tala med dina träningskompisar eller valpköpare och hjälp oss att bli fler!

Så här blir du medlem

 1. Fyll i dina uppgifter i vår Online-anmälan 
(OBS! I och med GDPR lagen MÅSTE man godkänna hur vi hanterar personuppgifter och det gör man genom att fylla i vår online anmälan. Därför kan vi INTE registrera medlemmar som inte fyller i formuläret ovan utan endast betalar in avgiften till oss.)
2. Betala sedan in medlemsavgiften till AfBV på PG:  60 08 33-8 eller Swish 1236196505 och ange tydligt Namn, Personnummer, ev. även ditt medlemsnr i SBK om du redan är medlem i någon annan Brukshundsklubb. 

Gratis medlemskap till valpköpare
Uppfödare som är medlemmar i AfBV har möjlighet att erbjuda sina valpköpare gratis medlemsskap i AfBV. Kontrollera med din uppfödare om hon/han är medlem i AfBV. Du fyller då inte i nedan formulär utan formuläret på denna sida. Detta gäller bara om du inte sedan tidigare är medlem i AfBV.

1. Fyll i dina uppgifter i vår Online-anmälan 

(OBS! I och med GDPR lagen MÅSTE man godkänna hur vi hanterar personuppgifter och det gör man genom att fylla i vår online anmälan. Därför kan vi INTE registrera medlemmar som inte fyller i formuläret ovan utan endast betalar in avgiften till oss.)

Våra olika medlemskategorier

Ordinarie medlem
Som ordinarie medlem betalar du en central avgift som går till förbundet (SBK) och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som går till den lokala brukshundklubben eller till rasklubben. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala avgiften en gång och lokal avgift till samtliga de klubbar du vill vara medlem i.

Familjemedlem
Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem. 

Utlandsmedlem
Är du bosatt utomlands kan du ändå vara medlem. Det fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem, men avgiften blir lite högre eftersom de administrativa kostnaderna är det.

Ungdomsmedlem
Är du mellan 6-25 år kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben/Rasklubben för Belgiska vallhundar som specialklubb. Då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på de lokala brukshundklubbarna. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till SBK. Gå till Sveriges Hundungdoms hemsida för mer information. Om du vill bli Ungdomsmedlem ansöker du om medlemskap via Sveriges Hundungdom.

Gratis medlemskap

Grattis till din valp!

Att vara medlem i sin rasklubb är en självklarhet för de flesta, är man medlem kan man vara med och påverka hur man vill att rasklubben ska driva olika frågor som påverkar vår ras.
Det finns fler belgarägare och rasintresserade där ute som naturligtvis skulle kunna gå med i AfBV. Sprid ordet, tala med dina träningskompisar och hjälp oss att bli fler!

Att bli medlem i AfBV
Svenska Brukshundklubben (SBK) är en specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK). SBK organiserar Sveriges alla lokala brukshundklubbar och alla rasklubbar för bruksraserna, bl. a AfBV.

Man kan inte bli medlem i någon klubb inom SBK utan att vara, eller samtidigt bli, medlem i SBK. Den centrala avgiften till SBK betalar man samtidigt med sitt första medlemskap i en rasklubb eller en lokal brukshundklubb. Oavsett hur många klubbar inom SBK som man är med i (t.ex. om man är med i en lokalklubb och en rasklubb) så betalar man enbart den centrala avgiften en gång.

Gratis medlemskap i AfBV
Under 2020 erbjuder vi alla som köper en Belgarvalp av en uppfödare där uppfödaren är medlem i AfBV gratis medlemsskap i AfBV. Erbjudandet gäller enbart de som inte sedan tidigare är medlem i AfBV.

Om du inte redan är medlem i Brukshundklubben måste du dock betala den centrala avgiften som SBK tar ut, som just nu är på 400 kr. För dig som bor i utlandet är den centrala avgiften 530 kr.
Den centrala avgiften betalar du in till AfBV’s postgironummer: 60 08 33-8 eller Swish 1236196505 

Tänk på att något medlemsbevis inte längre sänds ut av vare sig AfBV eller SBK. Så snart medlemskapet är registrerat kan man själv skriva ut ett medlemsbevis genom att logga in på ”mina sidor” på SBK:s hemsida.

Välkommen till klubben!

 

Formulär för gratis medlemskap