AfBV Hälsoenkät

1. ALLMÄNNA FRÅGOR

2. HUNDEN LEVER INTE LÄNGRE

3. KASTRERING/STERILISERING

4. SÄRSKILDA FRÅGOR FÖR HANAR

5. SÄRSKILDA FRÅGOR FÖR TIKAR

6. HUDPROBLEM/KLÅDA/ALLERGI

7. ÖRON

8. ÖGON

9. MAG-OCH TARMPROBLEM

10. HJÄRTPROBLEM

11. KRAMPANFALL, EPILEPSI

12. TUMÖRER

13. SKELETT OCH LEDER

14. TASSAR OCH KLOR

15. NJURAR OCH LEVER

16. DIABETES OCH HORMONELLA SJUKDOMAR

17. BLÖDNINGSRUBBNINGAR

18. TÄNDER

19. ANNAN SJUKDOM

20. BETEENDE OCH TEMPERAMENT

20.2 Förekommer det att din hund.....
20.3 Hur är din hund...