Hälsoenkäten AfBV

2. Hunden lever inte längre

3. Kastrering/Sterilisering

4. Särskilda frågor för hanar

5. Särskilda frågor för tikar

6. Hudproblem/Klåda/Allergi

7. Öron

8. Ögon