belgaren

Tidningen Belgaren

Belgaren är AfBV:s medlemstidningBelgaren utkommer 3–4 gånger per år, den utges i ca 600 exemplar. Den ges ut till medlemmar, prenumeranter världen över och vi har ett utbyte mellan de nordiska ländernas rasklubb och ett antal utländska Belgarklubbar.

Redaktion
Ansvarig utgivare: Lotta Olavi, ordf@afbv.se
Redaktionen: belgaren@afbv.se

Vid utebliven tidning, kontakta redaktionen.

Tryckeri:
Ystad-Tryck AB
Södra Zinkgatan 5
271 39 Ystad

www.ystadtryck.se

 

Annonser

Annonspriser
Priserna gäller med reservation för ev. höjningar från tryckeriet.

Helsida (medlem) 500kr
Halvsida (medlem) 300kr
¼-sida (medlem) 200kr
Julhälsning halvsida (medlem) 200kr

Helsida (ej medlem) 1000kr
Halvsida (ej medlem) 600kr
¼-sida (ej medlem) 400kr
Julhälsning halvsida (ej medlem) 400kr

Förskottsbetalning gäller. Obetalda annonser publiceras inte. Annonser betalas till AfBV:s PG-konto 60 08 33-8 eller Swish 1236196505 

Material skickas till redaktionen: belgaren@afbv.se

Kostnadsfri annons: Belgarframgång

Endast ett resultat per annons. Uppgifter med hundens fullständiga namn, föräldrar, uppfödare, ägare, resultat, plats och datum. Både officiella och inofficiella resultat kan publiceras.
Kostnadsfri annons: Hyllningsannons
Hund som fyller 10 år och mer. Hyllningsannons vid födelsedag. Hunden ska vara i livet och ha fyllt år innan manusstopp för aktuellt nummer av Belgaren. Ange hundens fullständiga namn och födelsedatum, föräldrar samt vem som gratulerar.

Kostnadsfri annons: Dödsannons/Runa
Ange hundens fullständiga namn och födelsedatum samt namnet på dem som tar adjö.

Kostnadsfri annons: Korningsannons
Ange hundens fullständiga namn, födelsedatum, föräldrar, ägare samt datum och arrangör för korningen (i förekommande fall uppdelat på mentaltest och exteriörbeskrivning). Dessutom betygen och poäng för mentaltesten.

Resultatbörsen
Kristina Dalberg
Ynglingagatan 27
11347 Stockholm
0736466862
sekreterare@afbv.se

Kristina Dalberg
Sekreterare
AfBV – Rasklubben för Belgiska Vallhundar

www.afbv.se