Formulär för valpkullsinfo

Undersökningen är gjord inom 12 månader före parningstillfället
När är undersökningen gjord
Godkänt karaktärsprov alt. Godkänd i korningens mentaldel alt. Känd mental status (MH) med värdesiffra 1 eller 2 på skottprovet, mom 10.
Godkänd exteriörbeskrivning vid korning alt. tilldelats minst 2:a pris vid officiell utställning efter 18 månaders ålder
Undersökningen är gjord inom 12 månader före parningstillfället
När är undersökningen gjord
Godkänt karaktärsprov alt. Godkänd i korningens mentaldel alt. Känd mental status (MH) med värdesiffra 1 eller 2 på skottprovet, mom 10.
Godkänd exteriörbeskrivning vid korning alt. tilldelats minst 2:a pris vid officiell utställning efter 18 månaders ålder
Har ovanstående kombination en inavelskoefficient högre än 6,2 (motsvarar kusinparning eller liknande)
Valparnas födelsedatum:
Leveransdatum
Avg 300 kronor (ej medl) är bet på AfBVs postgiro 600833-8
Jag/vi som uppfödare lämnar kontinuerligt uppgifter till AfBVs rasregister.
Jag / vi som uppfödare av ovanstående valpkull försäkrar härmed på heder och samvete att ovan lämnande uppgifter är korrekta. Vid oriktigt lämnade uppgifter kommer AfBV att under en tvåårsperiod avstänga uppgiftslämnaren från möjligheten att utnyttja rasklubbens valpkullsinformationsservice.